+90 242 511 84 84
رزرواسیون
هتل سرنیتی کویین
سیاست سیستم مدیریت یکپارچه

و‌در این مسیر کیفیت خدمات را به عنوان یک رویا نه ، بلکه به عنوان هدف خود برای جلب رضایت مشتری و ماندگاری در این بخش قرار دهیم.
پویایی برند ما؛ منابع پرسنلی ما با دیدگاه‌های نوآورانه و پیشرو، تیم مدیریتی ما که می‌تواند نیازها و کمبودهای بخش را به خوبی تجزیه و تحلیل کند، سیستم‌های مدیریتی ما که استانداردهای ما را تعیین می‌کنند که نمونه‌ای برای رقبای ما در خدمات و عمل هستند، ذینفعان و تامین‌کنندگانی که ما با دقت فراوان انتخاب می‌کنیم باعث میشود تضمین کنیم که حس اعتماد مشتریان از بین نخواهد رفت. هدف ما ایجاد نام تجاری مورد علاقه کارکنان، کمک به سیستم های مدیریتی و اطمینان از قابل درک بودن هویت سازمانی ما برای همه کارکنان و اطمینان از کارایی و تداوم در کار است.
رضایت مشتریان نه به عنوان یک‌ نتیجه بلکه به عنوان ضرورت برند ما میباشد. به همین دلیل، ما به بازخوردهایی که دریافت می‌کنیم با دقت نزدیک می‌شویم و رویکرد رضایت کمال‌گرایانه خود را با اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود به همه مهمانان خود منتقل می‌کنیم.
با شیوه های تولید خوب، روش های اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و کنترل کامل، بازرسی تمام محصولات غذایی ما در تمام فرآیندها از خاک تا بشقاب سلامت انسان را مقدم بر هر چیز دیگری قرار می دهد.
به عنوان نقطه شروع خدماتی که ما به مهمانان خود که ما را ترجیح می دهند ارائه می دهیم. در دنیای امروز، که مشکلات زیست محیطی بزرگترین مشکل است، هیچ یک از شرکت های ما در بدنه برندمان رویکردهایی را اتخاذ نمی کنند که به محیط زیست آسیب برساند. بالعکس روش هایی را پیش میگیریم که جلوی آسیب به محیط زیست را گرفته و برای رقبا هم نمونه ی خوبی خواهیم شد.
علاوه بر این، ما با همکاری نهادهای رسمی، دولت‌های محلی، شرکت‌های تامین‌کننده و سازمان‌های غیردولتی در تولید و اجرای پروژه‌های حفاظت از محیط زیست و مسئولیت اجتماعی مشارکت می‌کنیم
 

روح تو علاقه تو

رزرواسیون

info@serenityhotels.com
Serenity Queen Hotel

Sosyal Medya