+90 242 511 84 84
Rezervasyon
SERENITY QUEEN HOTEL
Kvkk Politikası

Serenity Hotels bünyesine bağlı olan tüm işletmelerimizde kişisel verilerin korunması büyük önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Verilen korunması kapsamında misafirlerimizin, ziyaretçilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçi ve paydaşlarımızın, İşveren ve yöneticilerimizin ve diğer üçüncü kişilerin şahsi verilerinin korunması öncelik teşkil eder. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ana amacı kişisel verilen işlenmesinden başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması kapsamında Serenity Hotels gerek şirket politikası, gerekse yönetim anlayışı ile verilerin korunması konusunda gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak gereken özen ve çabayı göstermektedir.
 

SENİN RUHUN SENİN TUTKUN
Serenity Queen Hotel

Sosyal Medya